Pianoles aan huis


! Update 11 mei: Met ingang van 11 mei geef ik naast online pianolessen ook weer pianoles aan huis, bij de leerlingen thuis. Ik volg de richtlijnen van het RIVM inzake individuele muzieklessen. Ik wil alle leerlingen hartelijk bedanken voor het afnemen van alle online pianolessen. Hierdoor werd het mogelijk dat de pianolespraktijk doorgang kon vinden tijdens de afgelopen sluitings-periode van de scholen. Bedankt allemaal!

In Hoorn geef ik pianoles aan huis, bij de leerlingen thuis, aan kinderen en aan volwassenen. In de pianolessen wordt aandacht besteed aan diverse muzikale  elementen. De leerlingen leren het notenschrift en er wordt veel aandacht besteed aan het leren noten lezen, het begrijpen en kennen van de noten en het van blad spelen. De muziektheorie wordt verwerkt door middel van het spelen van muziek uit een methode. Ik gebruik verschillende pianomethodes. Daarnaast krijgen de leerlingen ook de gelegenheid om andere muziek te leren spelen. In de les wordt ook aandacht besteed aan houding en vingerzetting. Het auditief voorstellingsvermogen is heel belangrijk om de muziek 'je eigen te maken' en dan de genoteerde muziek tot klinken te brengen. De leerlingen luisteren naar het eigen spel en leren zoeken naar het spelen met gevoel. Het plezier van het luisteren naar de klanken van de piano en het plezier van het pianospelen, daar gaat het om!

De twee Kinder Kamer Concerten op 11 april aanstaande zijn afgelast en worden uitgesteld:

! Update 23 maart: Naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 23 maart j.l. met betrekking tot het corona-virus, wil ik mededelen dat mijn twee Kinder Kamer concerten op 11 april aanstaande zijn afgelast. Ik ga de concerten verplaatsen naar een ander moment als de corona-crisis achter ons ligt.  Om deze reden kan ik op dit moment nog geen datum afspreken met het theater. Een datum volgt nog op een later moment. Indien u kaartjes heeft gekocht, dan zal Theater Het Pakhuis het geld terugstorten op uw rekening.

Bij het aanmelden voor een proefles pianoles aan huis, vraag ik altijd o.a. om uw e-mailadres. Ik stuur u dan van te voren de jaarlijkse Lesbrief Pianoles. Hierin staat alle informatie omtrent de pianolessen aan huis. De proefles pianoles die ik aan huis bij de leerlingen verzorg, is niet gratis. Deze proefles is natuurlijk geheel vrijblijvend en u betaalt één losse les.

Tarieven Proefles Pianoles aan huis:

* Leerlingen tot en met 20 jaar: € 17,50 (btw-vrijgesteld) en * Leerlingen van 21 jaar en ouder: € 21,00 (incl. btw)

Tarieven Pianoles aan huis: (tien-maandelijkse betaling van sept. t/m juni)

* Leerlingen tot en met 20 jaar: € 70,00 (btw-vrijgesteld) per maand: wekelijks een les van 30 minuten. (Kinderen hebben wekelijks les).

* Leerlingen van 21 jaar en ouder: € 42,00  (incl. btw) per maand: om de week een les van 30 minuten.

* Leerlingen van 21 jaar en ouder: € 84,00  (incl. btw) per maand: wekelijks een les van 30 minuten.

Het is ook mogelijk om lessen af te spreken die langer duren dan 30 minuten. Hiervoor gelden andere tarieven. 

Ik volg het jaarschema van de basisscholen, regio Noord-Nederland. Dit houdt in dat ik start in de eerste lesweek van de basisscholen en tegelijk stop met lesgeven wanneer de basisscholen sluiten. Er is dus ook nog pianoles in de maand juli, ook al betalen de leerlingen van september t/m juni. De maand juli zit bij de tarieven inbegrepen. In de schoolvakanties en op nationale feestdagen geef ik geen pianoles.


Een muzikale groet, Charlotte.


Voor meer informatie en/of aanmelden pianoles (of proefles): E-mail: info@charlottecompas.nl of Mobiel: 06 - 57 56 58 04